Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Fred Ninow Người đồng sáng lập - Giám đốc điều hành


Fred Ninow

Fred NinowNgười đồng sáng lập - Giám đốc điều hành
Tự thành lập doanh nghiệp và là cựu Chủ ngân hàng Đầu tư, Fred Ninow đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 29 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó ông đã khởi đầu vài doanh nghiệp thành công với tổng doanh thu hơn 2 tỷ đô la. Năm 2006, Fred Ninow bắt đầu với Max International với
vị trí lãnh đạo và thu về doanh thu hơn 100 triệu đô la chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi. Sự làm việc chăm chỉ và tập trung của Fred là nguyên tắc chính cho thành công của ông.
Ông rời Ngân hàng Đầu tư sang Bán hàng trực tiếp bởi vì ông tin vào sức mạnh của lĩnh vực này. Trước khi Bán hàng trực tiếp, Fred nhận thấy bản thân thiếu sự kết nối với nhân viên của mình, thiếu sự kết nối đối với cuộc sống của chính mình. Ông nhận ra điều gì đó khác biệt trong việc Bán hàng trực tiếp. Ông thấy mọi người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì họ tin vào sản phẩm và kế hoạch của ông. Ông nhận thấy những người đó trưởng thành và trở thành người xây dựng lên doanh nghiệp, thay đổi cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Đó là mục đích tại sao mà ông cùng với vợ, Staci, của mình và bốn người con đã cùng xây dựng lên ý tưởng cho các gia đình khác trở thành một phần của gia đình Ocean Avenue.

0 nhận xét Ocean Avenue Việt Nam:

Đăng nhận xét