Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Jesse Riddle Phó Chủ tịch Điều hành Thị trường Quốc tế Ocean Avenue


Jesse Riddle

Phó Chủ tịch Điều hành Thị trường Quốc tế
L. Riddle nhận được bằng Cử nhân Văn chương năm 1984 và Học vị tiến sĩ Luật của trường Đại học J. Reuben Clark Law School at Brigham Young năm 1988. Trước đây, ông đã từng giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị của Regents tại Harris Manchesterv College, Đại học Oxford. Ông thành lập một trong hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực tài chính.
Jesse từng là Phố Chủ tịch Điều hành Quốc tế, Chủ tịch của Greater China và Tổng tư vấn cho các công ty trong lĩnh vực tiếp thị mạng lưới. Ông là một thành viên của Colorado, Hawaii, Oregon, Texas và Utah Bars, đồng thời được cho phép hành nghề tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
Ông Riddle là cha của năm người con, là một nhà văn, phi hành gia và Một người con của cuộc Cách mạng Mỹ.

0 nhận xét Ocean Avenue Việt Nam:

Đăng nhận xét